Pacific beach hotel

パシフィックビーチホテルに宿泊。
43階からの眺めは最高!
このホテルは今改装中でお部屋が新っぴんでとても気持ちい~!

真っ新なお部屋はほんとに気持ち良い!

ドレッサーの灯りもなんだか癒される。

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は YS_fNnNlXTrRkRKhvGnXDFvNnS4Gq6KIvRskhyLHYGkxJndnrscA6j2XSPVnEPMS79Cyt23KDlqEqk93mD1IulOwq4f5UjddFCJBMrBam3OeAzev9YoaXo4Wu05sycmqNzVIRqcPClywqSzOEyEa4-2Oe_V2Ei8QMm7a-oI8wPjhR3uJwtmOxVhSRbRnQTU16lDoDNToEBf4IK8gpitotVrlJ1K3QPyu6Y0-3V8WC5yvSNPX4Wrb09aG_ZDQxNZbSqmAJkbRAwEZ76O-Q8ZE6SREuU8sc1Pp9QKBZLtQ03pDi_aFTU2EjL-De_gJtt6lqJ48ODPshniozrrLVOdTYDq190M2V6LecuKwUsOKhkAAMltVKDiGtQizgEBkjL35z9M4QFXyveUaref_oBc_hmoB6RQbFSqrZehL5kVxFlBk211Eb05j5GoVuaYUgNtLZqmFXV-V3rDqQXj6XIRYv9510E7smpIMU2tdD5RJBl4Kp1i7jcUecUnycrHszpTVte7zY2BZBrp2ypTGj1ud2DTQF9SkdVJKu-rZJWBy3sORxe2dZA8EZIyxHTxf1ao7ZeojuIf8H1EoDTn33qSX-RzV1_rZHubkS3tzZbMRxHTEhvlSLcHdbuToIoAwxgu9-qzvhYD1ixrkZgGJyiDxue28pEW8jJZl=w1026-h577-no です

景色は最高!

1階のガーリックシュリンプは何度も食べた。美味しい!

ここに住みたい!

オーシャナリウムはだーりんのお誕生日でいつもお世話になりました。
蟹食べ放題最高!